اگــــر ابــــــــریتـــرینی با همیـــــن احــــوال بارانی

بیــــا تا شـــاید از شــوق آسمانم را بگریانی

 

مــسـیــر:از خانه تا هـر جا٬زمـــــان:تا می زند باران

دو تا شبگرد بی چتر و شب شعری خیابانی

 

به رقـــص آورده ای دامن بـــــه دامن دختـــــرک هارا

ولی موزون تر از آنها تویــی وقـت غزلخوانی

 

بگیر از من چنان کامی که گــــــل می گیرد از شبنم

دوسیب گونه هایم را نمی خواهی بسوزانی

 

و آدم برفی دلگـــــرم من بـــــــــی وقفـــــه می گرید

که گلهــــــــا زود برخیزند از خواب زمستانی

 

شـــکایت می کنـــی از جــــاده های در شلوغی گم 

چه می دانم خـــــودت شاید دلیل راه بندانی

 

لباس مشکــی ات رخت شبـــــــــم را برده از خاطر

ولی من حتم دارم بازمی گردی به مهمانی

 دسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 22:31 روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1391
لینک مطلب 

بخـــواه تا بســـــرایم غـــزل به خاطر تو

به نام عشق ولی در عمــــل به خاطر تو

 

عروس تـــــک پســــر پادشــــاه پارسیان

نرفتـــــه است به ماه عســل به خاطر تو

 

دلی که زلزله گاهــــش همیشه آرام است

قـدم گذاشتـــــه روی گســــل به خاطر تو

 

بیـــــا که آمـــــدنت را همیشــــه منتـظرم

چقــــــدر باز بمانــــد بغــــل به خاطر تو

 

خـدا کنــــــد من وتو زودتر به هم برسیم

بـــــرای من که نشــــد لااقل به خاطر تو

 

 

 


پ.ن/مارا به راه عشق طلب رهنما بس است

هرجاکه نیست قبله نما نقش پا بس است                بیدلدسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 10:16 روز چهارشنبه نوزدهم مهر 1391
لینک مطلب 

اغراق نیسـت اینــــکه بگـــویــم محـــــــرم است

بازار خنـــــده نیست که منظــومـــه ی غم است

 

عضـــــــوی بـه درد آمــده  اعضــــای بـــــی قــرار

باز این چه شورش است که درجان عالم است *

 

ای ســـــردبیـــــــرها خبـــــــــری محــــــض اطلاع

آگـــاهــی مـــــن و همـــــه حـــــق مسلــم است

 

قبـــــــلا کـــلاغ ها خبــــــرش را رســـــانــده انـــد

البتـــــه هـــــر چـــه بشنـــوی اخبـــار مبهم است  

 

وقتــــــش رسیـــده آینـــــــه هـا را تکــان دهیـــم

ابـــزار از دوبـــــاره شــکستـــــــن فراهـــم است

 

ای همـــــــــزبـان مـــادریـــــــم تســلیـــت دیــــرم

این جملــه با زبـــان تو حـــــرف دل همــــه است

 

با یـــــــک غــــــزل نمی شـــود از ماجــرا گذشت

لطفا ببخــــش حــد بضــاعـــت همیــن کــم است

 

*پ.ن/ باز این چه شورش است که در خلق عالم است.محتشم کاشانیدسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 0:18 روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391
لینک مطلبسال نو مبارک

حتما تماس میـــگیری تبریـــک عیـــد می گویی

از روزهــای خیــلی خــوب امــا بعیـد می گویی

 

این سوی خـط غزل خوانی مثل همیشه زیر لب

آن سوی خط که داری باز شـعر سپـید می گویی

 

بعـــدش چه  زود  مــی آید وقـت خدانـــگهدارت

ایـــن را امیـــدوارانـــه یـا نا امیـــد مــی گـویی

 

خانه تکـــانی ام کـردی خانه تکان سختی خورد

حالا به مـن که لرزیــدم در بـــاد بیــد می گویی

 

یا زنگ نزن  یا هم حرفی بـزن که می خواهم

آن وقت ها که می گفتی وقتش رسید می گویی

 

نه زنــگ نــزن  شاید حــالا زمان گفتن نیســت

امـــسال هـــم نشد حتــما سال جدیــد می گویی

 

 

 دسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 18:49 روز جمعه بیست و ششم اسفند 1390
لینک مطلب 

 

هم بغــــض ِ آسمـــــــان  بهــارم تو نیستی

دلتنــــگ آن دمـــم کـــه ببــــارم تو نیستی

 

ای   بهترین     بهانه ی    آرامشم  هنوز

افسوس دیگری اسـت کنـــــــارم تو نیستی

 

از جمع حاضـــــــــران ِبــه ظاهـــر کنار من

صد بار هــــــــــم تو را بشــمارم تو نیستی

  

اینجا که گرگ ومیــــــش مرا طعمه کرده اند

گویــا فقــط  حریــــــص ِ شـــکارم تونیستی

 

در حــــد ِانــتظـــار ِتـــــو بــــازی نمـــی کنم

مـــی بــازم و حــــــــریف قمـــــارم تونیستی

 

گاهی کلافــه می شــــوم از بــــس که پیشمی

هر وقت هـم کــــه حوصـــــله دارم تو نیستیدسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 17:19 روز چهارشنبه سی ام آذر 1390
لینک مطلب 

وغزل:

 

 

تو  در شرایـــــط  خوبــــی من در شرایـــط  سختم

گفتم که ترک تو سخت است بستی دوباره به تختم

 

شـایـــد  رسیــــده بیافتم وقتـــی نچیـــده بیـــافتــــم

مـــی ترســــــم از نپــــریـدن از ارتفـــاع درختــــم

 

با سربه زیری غیــــــرت جـــــذاب تر شده ام چون

از روســـری زده بیــــــرون موهای مشکی ولختم

 

عمری لبــــــاس عزا را پوشــــانده ای به نگــاهت

وای از محــــــرم چشـــمت آه از سیـــــاهی بختــــم

 

غم نامـه هم که بخوانی درکم نمـــی کنی ای عشق

تو در شرایط  خـــــوبــــی مـــن در شــــرایط سختم

 دسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 23:25 روز شنبه شانزدهم مهر 1390
لینک مطلبعرفان همان حمـــاســـه ی باران در آینه ست

باران اگــــــر چکیـــــــده ی طوفان درآینه ست

 

در من هجوم هرشبــــه ی سنگ دیدنی است

درهـم شکستنـــــی که نمـــــایان درآینه ست

 

منعم مکــــن که چـــاره ی مـن راه رفتن است

بــــن بــــست، امتــــداد خیـــــابان درآینه ست

 

مـــــــردی که در مقــــــابل خود گریه می کند

تصویــری از نگــــــــاهِ هراســــــان درآینه ست

 

دنبــــــــال یــــــــک مفــــسر قابل نگرد نیست

تفسیر آیــــــــه آیــــــــه ی قـــرآن در آینه ست

 

باهر نگـاه خیــــــــس به روحــــــــم جلا ببخش

آن چشـــــــم ها خلاصه ی عرفان در آینه ستدسته بندی :

نویسنده : سیده رویا علوی ; ساعت 12:9 روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1390